بهداشت دهان در سالمندان

بهداشت دهان در سالمندان آیا تجربه ی داشتن دست دندان مصنوعی ، دنچر ، پروتز و پلاک ، بخشی جدانشدنی از زندگی آینده همه ماست؟شما چطور فکر می کنید؟آیا همه ما همانطور که دندانهای شیری مان را در کودکی از دست داده ایم ، در بزرگسالی نیز لاجرم بار دیگر بی دندان خواهیم شد؟ پاسخ […]