ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه: 12 تا 20 -پنجشنبه: 10 تا 18
تلفن: 46132975 021 - 46132874 021
تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به نیایش نبش، خیابان پانزدهم، پلاک 355 طبقه 4 واحد6

قصه حورا

اینکه «حورا » کی در جسم و جان من متولد شد را یادم نیست…


اما خوب می دانم موهبتی بود که من به دنیا دعوتش نکرده بودم…


آنچنان موهبت نابی بود که کمتر می توانستم بابت داشتنش شکر بجا بیاورم.

«حورا »نام دختر من شد…


دختری آیینه صفت که مادری اش مرا افتخار دیگری بود…

آنقدر این نام را دوست داشتم که سالها بعد مرکز کاری مان را «حورا » نام نهادم؛ معنای دیگر این واژه سپیدی در برابر سیاهی است .

 در تلاشم در این بستر هر آنچه سپیدی و تجربه روشنایی بخش است به زندگی خودم، همکارانم و مراجعین اضافه کنم.